Idea muuttuu todeksi

Design sketch

Ennen kuin uusi BRIOn tuote pääsee myyntiin, sen täytyy läpäistä tiukat laatutestit, joiden aikana myös turvallisuus varmistetaan. Tämä vaihe alkaa jo suunnittelupöydällä ja jatkuu kehitettäviin prototyyppeihin saakka. Tällöin BRIOn lelusuunnittelijat varmistavat, että lelu täyttää laatu-, turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset, joista BRIO tunnetaan.

TestingCompression test

Seuraavaksi valitaan lelun materiaalit, ja ensimmäiset kappaleet valmistetaan. Ne joutuvat tiukkoihin kestävyystesteihin, joiden aikana ne altistetaan tuhansille toistuville liikkeille BRIOn erityisvalmisteisissa lelujentestauskoneissa. Lelu ei pääse seuraavaan vaiheeseen ennen näiden testien läpäisyä.

Jos lelu läpäisee vaativat testit, se joutuu mekaanisten ja kemiallisten riskien arviointiin. Lisäksi tuotannossa käytettävät materiaalit testataan. BRIO antaa nämä testit yleensä alihankkijoiden tehtäväksi. Käytämme mahdollisuuksien mukaan tuotteissamme jo käytettäviä materiaaleja, joista meillä on kokemusta ja jotka ovat selviytyneet testeissä hyvin. Alihankkijoiden on täytettävä tiukat vaatimukset, ja lisäksi BRIO testaa materiaalit tinkimättömästi.

BRIO valvoo kaikkien lelujen valmistusta ja kokoamista Kiinassa ja Tsekin tasavallassa sijaitsevissa tehtaissa. 

Faktory

Lopuksi lelu testataan riippumattomassa laboratoriossa, jotta varmistetaan, että se täyttää kaikki mekaaniset vaatimukset sekä tiukat erilaisille aineille leluissa asetettavat rajoitukset.